Dokładne określenie statusu przedsiębiorstwa wymaga analizy relacji partnerskich i powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami.

Ogólne zasady określa poniższa tabela:

Typ przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób (z) Roczny obrót (o) lub Całkowity bilans roczny (b)
Mikroprzedsiębiorstwo z < 10 o ≤ 2 mln EUR lub b ≤ 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwo z < 50 o ≤ 10 mln EUR lub b ≤ 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwo z < 250 o ≤ 50 mln EUR lub b ≤ 43 mln EUR
Duże przedsiębiorstwo* ≥250 o > 50 mln EUR lub b > 43 mln EUR.   Przedsiębiorstwo niespełniające warunków uznania go za MŚP, o których mowa w wierszach powyżej i nie będące small mid-caps lub mid-caps.

*Wśród dużych przedsiębiorstw mogą wystąpić:

  • „małe spółki o średniej kapitalizacji” (small mid-caps), zdefiniowane w art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Zgodnie z tą definicją małe spółki o średniej kapitalizacji oznaczają przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR;
  • „spółki o średniej kapitalizacji” (mid-caps) oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji